Company Info
Qingdao Fushun Plastic Machinery Co. Ltd

Street Address: Dazhuge Zhangying Town,Jiaozhou

City: Qingdao

Province: Shandong

Country/Region: China

View Contact Details