Company Info
Zhe Jiang Meili High Technology Co. , Ltd. Zhe Jiang Meili High Technology Co. , Ltd.

Street Address: No 1365, West Xinchang Ave, Xinchangcounty, Zhejiang, China

City: Shaoxing

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details