Company Info
Fujian Lilong Auto Forging Co. , Ltd. Fujian Lilong Auto Forging Co. , Ltd.

Street Address: Linan Group , Fengtian Town Development Zone, Nanjing County , Fujian , 363612 , China

City: Zhangzhou

Province: Fujian

Country/Region: China

View Contact Details