Company Info
Guangzhou Mingli Communication Equipment Limited

Street Address: 701, Yayi Bldg, A Tower, No. 18 Jichang Dongmen, Jinzhongheng Rd, Baiyun District, Guangzhou, China.

City: Guangzhou

Country/Region: Hong Kong S.A.R

View Contact Details