Company Info
Wenzhou Xika Electrical Co., Ltd.

Street Address: Changcheng Industrial Zone,Tangxia,Baixiang Town,Yueqing,Zhejiang,China

City: Yueqing

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details