Company Info
Longkou City Hong Chen Auto Parts System Co. , Ltd.

Street Address: 302 Building 2, No. 379, Tianmushan Road, Xuejiadao, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

City: Qingdao

Province: Shandong

Country/Region: China

View Contact Details