Company Info
Shenzhen Carbaobao Electronic Technology Co. , Ltd.

Street Address: Mocar Technology Park, No. 218, Zhenan West Rd, Shangjiao, Changan Town.

City: Dongguan

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details