Company Info
TEDA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. TEDA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

Street Address: Zhangjialou Industrial Zone , Jiaonan

City: Qingdao

Province: Shandong

Country/Region: China

View Contact Details