Company Info
Whenzhou Keteng Fasteners Co. , Ltd

Street Address: No. 187-188 Tang Road, Wulin Industrial Area Chinaqiao Tangxia Town, Ruian City

City: Wenzhou

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details