Company Info
Ningbo Sanzhongda Autoparts Factory

Street Address: Wangchunshan West Development Zone, Taoyuan Village, Hengjie Town

City: Ningbo

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details