Company Info
Taizhou Huangyan Qianjia Plastic Mould Factory

Street Address: No. 1,North Industrial Zone

City: Taizhou

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details