Company Info
Shanghai Calon Electric Co. , Ltd.

Street Address: 6f, 69 Yifu Road, Zhuangshi, Zhenhai District

City: Ningbo

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details