Company Info
Danyang Weili Plastic Co. , Ltd.

Street Address: Minying Industrial Park, Houxiang Town, Danyang City, Jiangsu Province, Zhenjiang, Jiangsu, China

City: Zhenjiang

Province: Jiangsu

Country/Region: China

View Contact Details