Company Info
Chongqing Kava Auto Electrical Co. , Ltd

Street Address: 60# Da Shui Jing Industrila Zone, Sha Ping Ba District, Chongqing, China

City: Chongqing

Province: Chongqing

Country/Region: China

View Contact Details