Company Info
Dongguan Desheng Metal and Electronic Co. , Ltd.

Street Address: Hengli Town, Cunwei

City: Dongguan

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details