Company Info
Ningbo Xuyu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Street Address: No.58, Nanao Industrial Zone, Xiwu Town, Fenghua, Zhejiang

City: Ningbo

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details