Company Info
UP (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. UP (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.

Street Address: Xinhe industrial zone, Huadu dist, Guangzhou, Guangdong

City: Guangzhou

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details