Company Info
Shenglei Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd Shenglei Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd

Street Address: No.66 Jinshan Road Binhai Industrial Wenzhou Zhejiang

City: Wenzhou

Province: Zhejiang

Country/Region: China

View Contact Details