Company Info
Shenzhen Xiangyu Technology Limited

Street Address: Block B8, Yintian Industrial Zone, Xixiang, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China

City: Shenzhen

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details