Home » Showroom »
Company Info
Hangzhou Bush Bearing Co.,Ltd

Street Address: No.16 Shanxian Road, Hangzhou, Zhejiang

City: Hangzhou

Province: Zhejiang

View Contact Details
Hangzhou Bush Bearing Co., Ltd develops from Hangzhou Bush Bearing Factory. It is producing and developing internal-combustion machines, compressors, refrigerator sliding bearings (bush bearings, bushes). also provide products and service for many famous factories such as: Beijing Jeep, Jiangxi Isuzu, Nanjing Iveco, Qingling Group, Nanjing FIAT, LangFang ASIMCO Meilian, Qirui Automobile Co., Ltd., China No. 1 Tractor, Anhui Jianghuai Automobile, Baoding Greatwall Automobile, Wuxi Diesel Factory of China No. 1 Automobile, Anhui Forklift Group, Hangzhou Automobile Engine of China Heavy Automobile and Chunlan Group, etc.

Company Profile

Market Type:No

Send your message to this supplier

Enter between 20 to 3,000 characters, English only.
http://en.gasgoo.com/new/common/contactsupplier.aspx?type=4&id=1192